Соопштение за прием на слушатели на почетна обука VII-ма генерација (Demo)