Соопштение од 159-та Седница на Управен одбор (Demo)