Симулација на судење на предмети од областа на азилот (Demo)