Серија виртуелни настани на ЕЈТН во рамки на портфолиот за Управно право (Demo)