СЕМИНАР на тема „Правото на Енергетската Заедница“ (Demo)