Реализирано советување за менаџирање со судовите 29.06.2020 година хотел „Мериот“, Скопје (Demo)