Реализиранa обука за криминал од омраза за јавните обвинители во рамките на PACHT Програмата (Demo)