Реализирана тридневна обука за ресторативна правда и медијација за слушателите на почетна обука во Академијата за судии и јавни обвинители (Demo)