Реализирана регионална конференција за обучувачи за Слободата на изразување 31 мај -1 јуни 2022 година, Драч, Албанија Хибриден формат (Demo)