Реализиран воведниот онлајн настан за ХЕЛП курсот на тема Правда приспособена на потребите на децата и правата на децата (Demo)