РАБОТНА СРЕДБА НА ДВЕ ИНСТИТУЦИИ КОИ СЕ ГРИЖАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОТО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (Demo)