Р А Б О Т И Л Н И Ц А на тема: „Искуствата и практични аспекти на финансиските истраги и примената на мерката конфискација на имот и имотна корист“ (Demo)