Презентација на истражување„Правата на жртвите на трговија со луѓе во судските постапки“ 23 јуни 2020 година (Demo)