OНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Злоупотреба на службената положба и коруптивноста при јавните набавки“ (Demo)