ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Утврдување на ништовност на акти на трговското друштво“ (Demo)