Онлајн советување на тема „Теоретски и нормативни аспекти во врска со правната положба и одговорноста на трговецот – поединец“ (Demo)