Онлајн советување на тема „Стекнување без основ со посебен осврт на граѓански спорови кои произлегуваат од примена на Законот за даночна постапка“ (Demo)