ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „ Пустошење шума и организиран криминал “ (Demo)