(Македонски) Онлајн советување на тема „Примена на Законот за заштита од вознемирување на работно место –мобинг и Законот за спречување и заштита од дискриминација“