Oнлајн советување на тема: „Примена на Законот за бесплатна правна помош“ (Demo)