ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Правосудни агенции на Еу, агенции за спроведување на Законот и инструменти за соработка“ (Demo)