ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Посебни ограничувања на правото на сопственост – видови на тужби“ (Demo)