ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Подигнување на свеста за улогата на жените и важноста од имплементацијата од Резолуцијата 1325“ (Demo)