ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Новиот Закон за заштита на личните податоци“ (Demo)