ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „ Меѓународно правен аспект на борба против корупцијата“ (Demo)