Онлајн советување на тема „Меѓународни стандарди и принципи за примена на ПИМ мерки, мерки за обезбедување на предмети и имот во текот на кривичната постапка“ (Demo)