ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Кривична одговорност за лекарска грешка “ (Demo)