ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Изработка на годишен план за вработување за 2022 година (корекции)““ (Demo)