Онлајн советување на тема: „Изготвување на годишни извештаи за 2022 година по член 37 од Законот за судови и унификација со Европските стандарди“ (Demo)