ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: Граѓанските спорови кои произлегуваат од Законот за заштита од дискриминација (Demo)