ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Еднаквост на оружјата во сите фази на кривичната постапка“ (Demo)