ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема „Директно, вкрстено и дополнително испитување, приговори и овластувањата на судот во доказната постапка“ (Demo)