ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на тема: „Архивирање на предмети (изготвување на план, листи и лачење)“ (Demo)