Онлајн советување на тема: „ Алтернативни мерки со посебен акцент на мерките на засилен надзор и нивно извршување со примената на Законот за пробација“ (Demo)