Онлајн советување на тема: „Актуелни граѓански спорови кои произлегуваат од договорите за градење и соинвеститорство“ (Demo)