ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на „Стекнување право на сопственост по основ на градба“ (Demo)