ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ на „Определување надомест за експропиран имот“ (Demo)