Онлајн работилници на тема  ,,Спроведување на мерките за следење на комуникациите’’ (Demo)