Онлајн работилници на тема ,,Спроведување на мерките за следење на комуникациите’’ (Demo)