Онлајн работилница на тема ,,Спогодување за вина’’ (Demo)