Онлајн работилница на тема: ,,Соработници на правдата’’ (Demo)