Онлајн работилница на тема: „Правен третман на доверителите во стечајна постапка“ 19 април 2021 година (Demo)