Онлајн работилница на тема ,,Измените на Законот за парничната постапка во однос на дигитализацијата и судењата на далечина’ (Demo)