Онлајн промоција на тема ,,Анализа за употреба на напредни електронски алатки во судството’’ (Demo)