Онлајн презентација на истражување ,,Правата на жртвите на трговија со луѓе во судските постапки’’ 18 декември 2020 година (Demo)