ОНЛАЈН ХЕЛП КУРС на тема ,, Борба против трговија со луѓе и заштита на жртвите’’ (Demo)