Одбележан приемот на осмата генерација слушатели во почетната обука во Академијата за судии и јавни обвинители (Demo)