ОБУКА на тема „Уставна жалба – актуелен опсег и можно идно проширување“ (Demo)