Обука на тема ,,Спроведување на еколошка правда’’ (Demo)