Обука на тема ,,Спроведување на еколошка правда ’’ (Demo)